Etabl. 1952
Stopalos affär på Tegníž|rgatan 12 i Stockholm

Stopalo AB
Sveavägen 19
191 34 Sollentuna

info@stopalo.com